Doanh nghiệp phải kê khai nộp những loại thuế nào

Thứ năm - 04/10/2018 03:18
Bài viết này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với kế toán thuế CAT để được tư vấn cụ thể.
Những thủ tục cần làm sau khi thành lập DN
Những thủ tục cần làm sau khi thành lập DN

Hầu hết các hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của những loại thuế sau đây:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Thuế chuyển nhượng vốn;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế nhập khẩu;
 • Thuế thu nhập cá nhân của nhân viên người Việt Nam và nhân viên
 • Các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
 • Ngoài ra, các loại thuế khác có thể có ảnh hưởng đến một số hoạt động nhất định, bao gồm:
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế áp dụng đối với bất động sản;
 • Thuế xuất khẩu;
 • Thuế bảo vệ môi trường.

==> MỘT DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP, HAY ĐÃ HOẠT ĐỘNG LÂU NĂM, CÓ PHÁT SINH HAY KHÔNG PHÁT SINH ĐỀU PHẢI KHAI THUẾ SAU:

 1. Tờ khai môn bài ngay khi mới thành lập xong.
 2. Tờ khai thuế Gía trị gia tăng ( theo tháng/quý)
 3. Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( theo tháng/quý)
 4. Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân ( theo tháng/quý/năm), chỉ không nộp khi không có tuyển bất cứ nhân viên nào.
 5. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (năm)

==> NẾU DOANH NGHIỆP CÓ PHÁT SINH THÌ NỘP THÊM CÁC TỜ KHAI SAU:

 1. Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
 2. Tờ khai thuế Tài nguyên
 3. Tờ khai thuế Xuất nhập khẩu
 4. Tờ khai thuế Bảo vệ môi trường
 5. Tờ khai bảo hiểm xa hội nếu đóng BHXH cho nhân viên.

KHÔNG NỘP HOẶC CHẬM NỘP THÌ SAO ???

Mỗi một tờ khai sẽ bị phạt như sau
MỨC PHẠT SỐ NGÀY NỘP CHẬM (Hành Vi)
Phạt cảnh cáo Từ 1 – 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
700.000 đ
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mứ phạt:
Tối thiểu 400.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 1.000.000
Từ 1 – 10 ngày
1.400.000 đ
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 800.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 2.000.000
Từ 11 - 20 ngày
2.100.000 đ
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.200.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 3.000.000
Từ 21 - 30 ngày.
2.800.000 đ
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.600.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 4.000.000
Từ 31- 40 ngày.
3.500.000 đ
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 2.000.000
- Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 5.000.000
 - Từ trên 40 - 90 ngày.
 - Trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
 - Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
 - Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ : Công ty TNHH A mới thành lập tháng 02/10/2018, đến ngày 10/11/2018 không nộp bất cứ tờ khai nào dù chưa phát sinh chi phí, doanh thu v.v. vẫn bị phạt chậm nộp sau:
 • Tờ khai môn bài: 700.000đ
 • Tờ khai GTGT : 700.000đ
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: 700.000đ
==> Vậy tổng mức phạt Công Ty TNHH A sẽ bị cơ quan thuế gọi điện nhắc là : 2.100.000đ. Bạn có thể gọi điện lên chi cục thuế Cam lâm (0258 3989 334); chi cục thuế Diên Khánh (0258 3850 768); cục thuế Tỉnh Khánh Hòa (0258 3815 073) để biết thêm chi tiết.

CÁCH GIẢI QUYẾT !!!

Sử dụng dịch vụ kế toán thuế CAT, chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm 100% tiền nộp phạt nếu:
 1. Kê khai thuế thiếu
 2. Kê khai thuế chậm
 3. Kê khai thuế sai.
 4. Chịu trách nhiệm giải trình cơ quan thuế về tất cả số liệu sổ sách, báo cáo thuế Công ty kế toán thuế CAT làm ra.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THEO THÁNG:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỐ LƯỢNG
HÓA ĐƠN
DỊCH VỤ;
THƯƠNG MAI;
TƯ VẤN
SẢN XUẤT;
GIA CÔNG;
NHÀ HÀNG
XÂY DỰNG;
LẮP ĐẶT;
SỬA CHỮA
- Tư vấn miễn phí suốt quá trình
hoạt động.
- Tối ưu tiền thuế phải nộp theo
đúng pháp luật hiện hành.
- Báo cáo thuế hàng tháng /quý
(TNCN, TNDN,  GTGT, Hóa đơn,
Môn bài, TK Ngân hàng).
- Lập sổ sách chứng từ. (Kèm phụ lục).
- Báo cáo cơ quan thuế, sở kế hoạch,
cơ quan thống kê.
- Giải trình cơ quan thuế./.
Tổng hóa đơn
1 tháng
(VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)
Không phát sinh 300.000 300.000 300.000
< 20 800.000 800.000 800.000
21 -> 50 1.500.000 1.900.000 2.200.000
51 -> 70 2.000.000 2.200.000 2.500.000
71 -> 100 2.500.000 2.800.000 3.100.000
101 -> 150 3.100.000 3.500.000 3.800.000
> 150 Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận
Quyết toán
cuối năm. ***
Thu thêm 1 tháng chi phí


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1- CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ

   1.1.  Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập;
   1.2.  Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm;
   1.3.  Đăng ký Mã số thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh;
   1.4.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định;
   1.5.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định;
   1.6.  Khai thuế TNDN tạm tính  theo Quý theo quy định (nếu có);
   1.7.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm;
   1.8.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm;
   1.9.  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;
   1.10. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
   1.11. Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.
2- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN
   2.1.  Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể: kiểm tra thông tin doanh nghiệp, kiểm tra hóa đơn đã được cơ thuế chấp nhận hay chưa, kiểm tra hóa đơn hết hiệu lực (đã báo hũy, báo cháy, mất, hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn, hết giá trị sử dụng theo thông báo cơ quan thuế)
   2.2.  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;
   2.3.  Thực hiện ghi sổ kế toán trên phầm mềm để báo cáo thuế;
   2.4.  Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng;
   2.5.  Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ;
   2.6.  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định;
   2.7.  Lập báo cáo tài chính;
   2.8.  Xác định kết quả kinh doanh;
   2.9.  Đứng tên nhân viên làm kế toán;
3- CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ
   3.1. Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
   3.2. Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có).
   3.3. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.
4- CÔNG VIỆC BÁO CÁO
   4.1. Báo cáo thống kê.
   4.2. Báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5- NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO
  5.1.  Nhận chứng từ từ khách hàng.
  5.2.  Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

 

DANH SÁCH SỔ SÁCH KẾ TOÁN

(Công ty kế toán CAT cam kết in đầy đủ sổ sách sau để phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế)

I. ĐÓNG THEO THÁNG:

 1. Báo cáo kết quả kinh doanh (THÁNG).
 2. Bảng cân đối phát sinh (THÁNG).
 3. Sổ nhật ký chung (THÁNG).
 4. Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết TK ngân hàng (THÁNG).
 5. Sổ tổng hợp công nợ - chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng (THÁNG).
 6. Sổ tổng hợp công nợ - chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp (THÁNG).
 7. Sổ cái các tất cả các tài khoản: 111,112,…..911 (THÁNG).
 8. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho (THÁNG).
 9. Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, thành phẩm (THÁNG).
 10. Thẻ tính giá thành (THÁNG).
II. ĐÓNG TỪNG QUYỂN:
 1. Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi. Số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự (NĂM).
III. IN RA LƯU TRỮ BÌA LÁ:
 1. Sổ chi tiết tiền vay (NĂM).
 2. Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ (NĂM).
 3. Sổ khấu hao tài sản cố định (NĂM).
 4. Sổ khấu hao công cụ dụng cụ (NĂM).
 5. Sổ chi phí đầu tư xây dựng (NĂM).
 6. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (NĂM).
 7. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu (NĂM).
 8. Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (NĂM).
 9. Bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động, cam kết 02/KK, bảng kê 01/TNDN, Hợp đồng thuê nhà, thuê xe….(nếu có).
 10. Tờ khai nộp cơ quan thuế GTGT, TNN, TNCN…. Kèm thông báo cơ quan thuế chấp nhận (có chữ ký số của cơ quan thuế).
 11. Biên bản xác nhận công nợ nếu chưa thanh toán của từng đối tượng cuối năm (DN Tự làm).

*** Tất cả các sổ sách, chứng từ in ra phải có chữ ký người đại diện pháp luật và người lập biểu.
*** Sổ sách phải có cộng chuyển trang sau.
*** Phải có thông tin ngày tháng năm rõ ràng.
*** Đóng dấu giáp lai lên sổ sách.

 

LIÊN HỆ NGAY: HOTLINE - 0901.869.879
CHÚNG TÔI CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !!!

Tác giả bài viết: ketoanthuecat.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Hỗ trợ khách hàng0901.869.879