Kế toán xây dựng - Hệ thống văn bản pháp luật về Xây dựng

Chủ nhật - 14/10/2018 01:57
Sai sót của kế toán trong xây dựng, hệ thống văn bản pháp luật về Xây dựng
Kế toán xây dựng
Kế toán xây dựng

MỘT SỐ SAI SÓT, GIAN LẬN THƯỜNG GẶP TRONG KẾ TOÁN XÂY DỰNG.

 

1. Chi phí dự toán:

- Về khối lượng:

+ Quyết toán khống khối lượng, không đúng thực tế thi công;
+ Tính toán khối lượng sai so thiết kế và bản vẽ hoàn công;
+ Tính trùng khối lượng xây lắp của công trình (thường xẩy ra ở những điểm giao);
+ Quyết toán không trừ sản phẩm, vật tư thu hồi;

- Về đơn giá:

+ Áp dụng sai giá khu vực, giá trúng thầu hoặc đơn giá công trình;
+ Áp dụng sai hệ số vận chuyển, hệ số điều chỉnh giá;
+ Vật tư đưa vào công trình không đúng chủng loại quy định;
+ Tính sai khối lượng vật liệu được tính chênh lệch giá do áp dụng sai định mức;
+ Áp dụng sai thời điểm được quy định tính chênh lệch giá…;
+ Áp dụng sai chỉ số trượt giá: sai nguồn chỉ số, sai thời điểm.

 

2. Đối với chi phí khác:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ không đúng với khối lượng thực tế, bồi thường sai diện tích đất, sai đơn giá, tiền bồi thường không được thanh toán đầy đủ đến tay người dân được bồi thường, thanh toán cho cả diện tích đất công cộng, xác định sai cấp nhà, loại đất, …
- Các chứng từ chi phí không hợp lệ, quyết toán vượt giá trị hợp đồng đã ký kết.
- Không ghi thu hồi giá trị sản phẩm thu được trong thời gian sản xuất thử hoặc thu hồi giá trị phế liệu sau đầu tư.
- Quyết toán tiền bảo hiểm công trình nhưng thực tế không mua.
- Nhận tiền bồi thường bảo hiểm công trình nhưng không giảm chi phí công trình.
- Tính và phân bổ lãi vay đầu tư không đúng quy định.
- Không nộp ngân sách nhà nước các khoản cho thuê trụ sở, thiết bị, tài sản.
- Vật tư, thiết bị tồn đọng không khớp với sổ sách.

3. Sai sót về thuế khác:

- Xuất hóa đơn sai thời điểm (công trình đã nghiệm thu nhưng chưa xuất hóa đơn, hoặc xuất sang năm sau) => truy thu
- Xây dựng thi công ở tỉnh khác không kê khai, không nộp thuế vãng lai => truy thu
- Lao động thời vụ theo công trình không đăng ký MST TNCN, không khấu trừ 10%, hoặc 20% (đối với cá nhân không cư trú), không có cam kết Mẫu 02/CK-CN.
- Nguyên vật liệu xuất kho đưa vào công trình không khớp với dự toán hạng mục công trình.
- Hóa đơn Nguyên vật liệu sau ngày nghiệm thu công trình.
- Và một số lỗi nhỏ khác.
- Không kê khai các khoản thu từ thanh lý NVL, công cụ, dụng cụ, lán trại tạm... do hư hỏng, thừa, không có nhu cầu sử dụng.
- Hạch toán chi phí nguyên vật liệu vào thẳng chi phí trong khi chưa nghiệm thu công trình.
- Lấy hóa đơn của các công trình khác mà chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thành chi phí công trình khác.
- Lập bảng kê, biên nhận NVL hoặc ghi cao giá các vật liệu theo quy định không cần hóa đơn (đất, đá, cát, sỏi, .... theo Luật Thuế TNDN)
- Lập khống hồ sơ nhân công.
- Các doanh nghiệp thi công san nền, xây dựng cơ sở hạ tầng thường xuyên Lấy hóa đơn khống như: hóa đơn lắp đặt máy, vận chuyển máy, sửa chữa máy, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng máy thi công...
- Trích lập chi phí bảo hành cao hơn quy định, không hoàn nhập chi phí bảo hành.

4. Sai sót sổ sách kế toán:

- Tài khoản 1111: Số dư lớn trong khi lại đi vay ngân hàng => loại chi phí lãi vay.
- Tài khoản 131:
   + Số dư bên nợ: Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hợp đồng, nếu đã nghiệm thu mà vẫn treo công nợ là truy thu TNDN, GTGT
   + Số dư bên có: Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hợp đồng, nếu đã trả tiền, đã hoàn thành sao lại không hạch toán DT mà hạch toán trả trước.
- Tài khoản 331; tài khoản khác tương tự.

Và những sai sót khác, Kế toán công ty xây dựng có thể đọc các văn bản luật dưới đây để thảm khảo.

LUẬT
NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
2. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
3. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
4. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
5. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
6. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
7. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
8. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
THÔNG TƯ
1. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
2. Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
3. Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
4. Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5. Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
6. Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
7. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng
8. Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
9. Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
10. Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
11. Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
12. Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
13. Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
14. Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
15. Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
16. Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
17. Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
18. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
19. Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
20. Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
21. Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
22. Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
23. Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
24. Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
25. Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
26. Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
27. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
28. Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
29. Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
30. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
QUYẾT ĐỊNH
1. Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
2. Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Tác giả bài viết: ketoanthuecat.com

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Sciesseby
  Post operative DTC status, on the other hand, was a significant predictor only of reduced breast cancer specific survival p 0 buy cialis
    Sciesseby   22/11/2022 06:54
 • UmiMASJ
  Drugs information sheet. What side effects?
  where to buy cialis online in the USA
  Best information about meds. Read information here.
    UmiMASJ   17/11/2022 08:11
 • TehJASU
  Meds information leaflet. Cautions.
  where can i get generic clomid in Canada
  Some information about drug. Get here.
    TehJASU   14/11/2022 04:54
 • CarmenJurry
  Прогон хрумером
    CarmenJurry   06/11/2022 12:37
 • JrsJVLS
  https://prednisoneall.top/
    JrsJVLS   31/10/2022 16:59
 • TaqMYQE
  https://prednisoneall.top/
    TaqMYQE   30/10/2022 22:28
 • Arnoldo
  IranNews.ru
    Arnoldo   24/10/2022 12:54
 • SueBliva
  [url=http://azithromycin.business/]azithromycin rx[/url]
    SueBliva   07/09/2022 07:07
 • NickBliva
  [url=http://onlinedrugstore.fun/]www canadianonlinepharmacy[/url]
    NickBliva   06/09/2022 13:25
 • WimBliva
  [url=http://buyglucophage.shop/]cost of metformin canada[/url]
    WimBliva   06/09/2022 10:18
 • Rodneydon
  [url=https://benicar.site/]benecar[/url]
    Rodneydon   06/09/2022 09:20
 • TommyWeF
  [url=http://albenza.xyz/]albenza online pharmacy[/url]
    TommyWeF   06/09/2022 08:24
 • YonBliva
  [url=https://anafranil.site/]anafranil uk[/url]
    YonBliva   06/09/2022 04:00
 • AshBliva
  [url=https://gabapentin.directory/]gabapentin 25mg price[/url] [url=https://buyprednisolonepills.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=https://viagragtabs.quest/]generic viagra over the counter[/url] [url=https://promethazinephenergan.quest/]phenergan pharmacy[/url] [url=https://levofloxacin.life/]levaquin 500 mg tablets[/url] [url=https://propecia.capetown/]propecia cheapest price uk[/url] [url=https://cymbaltaduloxetin.com/]buy brand cymbalta[/url] [url=https://prednisolone.digital/]prednisolone 4 mg tablets[/url]
    AshBliva   06/09/2022 01:55
 • MiclErubs
  [url=http://sildenafil.ink/]where can i buy sildenafil[/url]
    MiclErubs   06/09/2022 01:47
 • Curtisjax
  [url=https://chloroquine.fun/]aralen cost[/url]
    Curtisjax   05/09/2022 23:11
 • MiclErubs
  [url=http://ciprofloxacin.xyz/]how to get ciprofloxacin[/url]
    MiclErubs   05/09/2022 20:05
 • JasonBliva
  [url=https://clomid.site/]clomid tablet online india[/url]
    JasonBliva   05/09/2022 15:53
 • AmyBliva
  [url=http://silagra.xyz/]buy silagra online uk[/url]
    AmyBliva   05/09/2022 14:32
 • LisaBliva
  [url=https://motilium.fun/]buy motilium[/url]
    LisaBliva   05/09/2022 13:55
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Hỗ trợ khách hàng0901.869.879